16ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.

KING MARON

To 16ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Οφθαλμολογικής Εταιρείας Θράκης, Αν. Μακεδονίας και Βόρειου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.) θα πραγματοποιηθεί φέτος στις
29-30 Ιουνίου 2019 στη Μαρώνεια στο ξενοδοχείο KING MARON

Εκτύπωση