Χορηγικό Πακέτο 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Ανάρτηση διαφημιστικής «αράχνης» ή BANNER στον Εκθεσιακό Χώρο
Κόστος τοποθέτησης στο χώρο της εκδήλωσης: 500€ έκαστο (+ ΦΠΑ) Κατά την επιλογή της θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού ύψους χορηγίας καθεμιάς από τις εκθέτριες εταιρείες και την ημερομηνία εκδήλωσης. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη διαρρύθμιση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Συνεδρίου και των συμμετεχόντων χορηγών.
2. Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου για προβολή διαφημιστικών προϊόντων –μηχανημάτων
Κόστος ενοικίασης 750€ το 1,5m2
3. Διαφημιστικές Καταχωρήσεις
Διαφημιστική Καταχώρηση στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
Οπισθόφυλλο: Κόστος 1000€ (+ ΦΠΑ), Εσωτερική Σελίδα: Κόστος 250€ (+ ΦΠΑ)
-Ενθέσεις Δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων στον φάκελο των Συνέδρων κόστους 250€ (+ ΦΠΑ)
4.Κάλυψη ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού κόστους 1.200€ (+ ΦΠΑ)
5. Επίσημο δείπνο με δυνατότητα εμφάνισης της χορηγίας στο επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου κόστους 3200€(+ ΦΠΑ)
6.Coffee break με κόστος 500€ (+ ΦΠΑ)

7. Κόστος συμμετοχής ανά σύνεδρο που περιλαμβάνει:
Α. Διαμονή (1 διανυκτέρευση ) με κόστος 50€+ΦΠΑ.
Β. Επισιτιστικά με κόστος 50€+ΦΠΑ.
Γ.Εγγραφή στο Συνέδριο με κόστος 60€

 

Εκτύπωση Email