Χορηγικό Πακέτο 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου

Α.ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
1. Ανάρτηση διαφημιστικής «αράχνης» ή BANNER στον Εκθεσιακό Χώρο
Κόστος τοποθέτησης στο χώρο της εκδήλωσης: 500€ έκαστο (+ ΦΠΑ) Κατά την επιλογή της θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει του συνολικού ύψους χορηγίας καθεμιάς από τις εκθέτριες εταιρείες και την ημερομηνία εκδήλωσης. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη διαρρύθμιση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Συνεδρίου και των συμμετεχόντων χορηγών.
2. Ενοικίαση εκθεσιακού χώρου για προβολή διαφημιστικών προϊόντων –μηχανημάτων
Κόστος ενοικίασης 750€ το 1,5m2
3. Διαφημιστικές Καταχωρήσεις
Διαφημιστική Καταχώρηση στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
Οπισθόφυλλο: Κόστος 1000€ (+ ΦΠΑ), Εσωτερική Σελίδα: Κόστος 250€ (+ ΦΠΑ)
Ενθέσεις Δυνατότητα ένθεσης διαφημιστικού υλικού και δειγμάτων στον φάκελο των Συνέδρων κόστους 250€ (+ ΦΠΑ)
4.
Κάλυψη ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού κόστους 1.200€ (+ ΦΠΑ)
5.
Coffee break με κόστος 500€ (+ ΦΠΑ)
6.
Δορυφορική Διάλεξη με κόστος 750€ (+ ΦΠΑ) και διάρκεια 20min

Β. ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Δορυφορική Διάλεξη με κόστος 750€ (+ ΦΠΑ) και διάρκεια 20min
2.Διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων διάρκειας 1 min πριν και μετά τις συνεδρίες με κόστος 400€ (+ ΦΠΑ)

 

Εκτύπωση