ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Δ.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.

Η πρόεδρος ιδιαιτέρως και σύσσωμο το Δ.Σ. της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α., αισθάνεται την ανάγκη να προβεί στις παρακάτω διευκρινήσεις ...

Εκτύπωση