12ο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α.

astir

 

Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Πρόσκληση Μελών         

Πρόσκληση φαρμακευτικών εταιριών         

Χορηγικό Πακέτο

 

Εκτύπωση