Αρχαιρεσίες ΟΕΘΑΜΒΑ 2021

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2021, που διεξήχθησαν στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ξάνθης , έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δέσποινα Σταμπουλή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Στράτος Αλβανός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ευθυμία Παυλίδου
ΤΑΜΙΑΣ Δούκας Δαρδαμπούνης
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ιωάννης Φωτιάδης
ΜΕΛΗ Κωνσταντίνος Ιωαννάκης
Αναστάσιος Προυτσάλης

Εκτύπωση Email