• 5
     
  • 2
  • 4

Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) και θεραπεία.

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ) αποτελεί την κύρια αιτία σοβαρής απώλειας όρασης σε άτομα άνω των 50 ετών και λόγω της αύξησης της μέσης επιβίωσης του πληθυσμού στις κοινωνίες του δυτικού κόσμου, τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις.

Η ωχρά κηλίδα είναι η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς στο πίσω μέρος του οφθαλμού που μας επιτρέπει να διακρίνουμε λεπτομέρειες τόσο στην κοντινή όσο και στην μακρινή όραση (διάβασμα, οδήγηση, κλπ). Εφόσον η ωχρά κηλίδα καταστραφεί από τη νόσο, το άτομο δεν είναι τυφλό, έχει χάσει όμως τα ποιοτικότερα στοιχεία της όρασής του. Για τον λόγο αυτό οι ασθενείς διατηρούν κάποια χρήσιμη όραση και συχνά μπορούν να ζουν αυτόνομα(θεωρούνται όμως νομικά τυφλοί).

f

g

Προσβάλλονται και οι δύο οφθαλμοί (με διαφορετική ίσως βαρύτητα) και οι βλάβες είναι δυστυχώς μη αναστρέψιμες.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email