• 5
     
  • 2
  • 4

Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα;Glaucoma Schemtic

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα παθήσεων του οφθαλμού, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστροφή του οπτικού νεύρου και συνεπώς της όρασης του ασθενούς.

Ποια τα συμπτώματα;

Το γλαύκωμα είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική νόσος και οι γλαυκωματικοί ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία της. Για το λόγο αυτό η έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος είναι σημαντική και προλαμβάνει την δημιουργία σημαντικής γλαυκωματικής βλάβης. Γι' αυτό τον λόγο όλοι οι άνθρωποι άνω των 40 ετών, πρέπει να εξετάζονται προληπτικά από οφθαλμίατρο.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email