Skip to main content

Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα;Glaucoma Schemtic

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα παθήσεων του οφθαλμού, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστροφή του οπτικού νεύρου και συνεπώς της όρασης του ασθενούς.

Ποια τα συμπτώματα;

Το γλαύκωμα είναι κατά κανόνα ασυμπτωματική νόσος και οι γλαυκωματικοί ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία της. Για το λόγο αυτό η έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος είναι σημαντική και προλαμβάνει την δημιουργία σημαντικής γλαυκωματικής βλάβης. Γι' αυτό τον λόγο όλοι οι άνθρωποι άνω των 40 ετών, πρέπει να εξετάζονται προληπτικά από οφθαλμίατρο.


Τι προκαλεί το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα προκαλείται από την αδυναμία απαγωγής του υγρού που φυσιολογικά παράγεται στο εσωτερικό του οφθαλμού. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Με τον χρόνο, η πίεση που ασκείται στο οπτικό νεύρο, μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη αυτού και μόνιμη απώλεια όρασης.
Υπάρχει όμως και το Γλαύκωμα Φυσιολογικής ή Χαμηλής Πίεσης όπου παρατηρείται βλάβη του οπτικού νεύρου χωρίς παράλληλη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Σ αυτή τη μορφή γλαυκώματος σημαντικό ρόλο παίζει ο αγγειακός παράγοντας. Να σημειωθεί πως μια αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν σημαίνει γλαύκωμα αν συνάμα δεν παρατηρείται βλάβη του οπτικού νεύρου. Στην περίπτωση αυτή καλείται οφθαλμική υπερτονία.

 

Ποιος κινδυνεύει;

Οι προδιαθετικοί παράγοντες είναι οι εξής:
-Η κληρονομικότητα
-Η προχωρημένη ηλικία
-Ο διαβήτης
-Η υπέρταση
-Η μυωπία
-Η μαύρη φυλή
-Η μακροχρόνια χορήγηση κορτιζόνης, ιδίως τοπικά (κολλύρια)
-Ο τραυματισμός του οφθαλμού


Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το γλαύκωμα;

Συνήθως αντιμετωπίζεται αρχικά με τη χορήγηση κολλυρίων. Θεραπεία με laser ή χειρουργική μπορεί επίσης να εφαρμοστεί εάν είναι αναγκαίο και εφόσον η φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αποτελεσματική.


Ποια lasers υπάρχουν για το γλαύκωμα;


Αrgon Laser Τραμπεκουλοπλαστική (ALT): Σε γλαυκώματα ανοιχτής γωνίας εφαρμόζουμε θερμικό λέιζερ στο διηθητικό ηθμό, στην γωνία του προσθίου θαλάμου, με σκοπό την διάνοιξη αυτού.
Εκλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική (SLT): Εφαρμόζουμε ειδικό μη θερμικό Yag Laser στο διηθητικό ηθμό στη γωνία του προσθίου θαλάμου, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπλαση και τη διάνοιξη του ηθμού.
Περιφερικές ιριδοτομές: Ανοίγουμε με Yag laser μικρές οπές στην περιφέρεια της ίριδας, με σκοπό την άμεση επικοινωνία του προσθίου με τον οπίσθιο θάλαμο. Εφαρμόζεται στα γλαυκώματα στενής ή κλειστής γωνίας.
Κυκλοφωτοπηξία: Αποτελεί σύγχρονη εφαρμογή παλαιότερης μεθόδου, της κυκλοκρυοπηξίας. Με την μέθοδο αυτή εφαρμόζουμε ειδικό λέιζερ, εξωτερικά ή εσωτερικά στον οφθαλμό, στη περιοχή του ακτινωτού σώματος πίσω από την ίριδα, με σκοπό την μείωση της παραγωγής του υδατοειδούς υγρού.


Πότε θα προβούμε σε χειρουργική επέμβαση;

Υπάρχουν διάφορα είδη χειρουργικών επεμβάσεων. Η πιο συχνή και πιο αποτελεσματική είναι η τραμπεκουλεκτομή. Με την μέθοδο αυτή κατασκευάζουμε χειρουργικά μια τεχνητή οδό αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού, από τον πρόσθιο θάλαμο προς την εξωτερική επιφάνεια του σκληρού χιτώνα.


Κανόνες κλειδιά:

Το χρόνιο απλό γλαύκωμα είναι απόλυτα ασυμπτωματικό. Θυμηθείτε πως ο δικός σας ρόλος στην αντιμετώπιση της πάθησης είναι σημαντικός. Η χρόνια δέσμευση σας είναι απαραίτητη για την διατήρηση της πολύτιμης όρασής σας.
Παίρνετε τα φάρμακά σας όπως ακριβώς έχει συστήσει ο γιατρός σας. Να ενσταλάζετε το κολλύριο μία συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Αυτό θα σας βοηθήσει στο να μην το ξεχνάτε. Ενημερώστε τον γιατρό σας για τυχών παρενέργειες του φαρμάκου καθώς και για άλλα τυχών φάρμακα που ενδεχομένως παίρνετε.
Λόγω κληρονομικότητος, ενθαρρύνετε τους ενήλικες συγγενείς σας να υποβάλλονται και αυτοί τακτικά σε οφθαλμική εξέταση.